Sierpień 2017

GRUNTY WARSZAWSKIE – ODSZKODOWANIE

2017-10-23T12:43:47+00:00Reprywatyzacja|

W orzecznictwie sądowym dotyczącym odszkodowań związanych z gruntami warszawskimi już od jakiegoś czasu toczy się dyskusja, czy na wysokość odszkodowania (w tych sprawach w których odszkodowania można dochodzić) wpływ winna mieć okoliczność, że nieruchomość, która bezprawnie nie została oddana w użytkowanie wieczyste, zostałaby prawdopodobnie w późniejszym czasie wywłaszczona. Innymi słowy [...]

Czerwiec 2017

Bieg przedawnienia roszczeń o odszkodowania w sprawach dotyczących gruntów warszawskich

2017-10-23T12:40:47+00:00Reprywatyzacja|

Istnieje szansa, że już w najbliższym czasie w orzecznictwie Sądu Najwyższego nastąpi korzystny zwrot dla osób dochodzących swych prawa w sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich. Będzie on możliwy, jeżeli Sąd Najwyższy wyda uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego przekazanego mu do rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt III CZP 14/16. Na [...]

Kwiecień 2017

Przejęcie przez Skarb Państwa majątków opuszczonych

2017-10-23T12:45:40+00:00Reprywatyzacja|

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej funkcjonowało wiele aktów prawnych, na podstawie których prywatne dotąd nieruchomości mogły zostać przejęte przez Skarb Państwa. Jednym z takich aktów był dekret z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, który obowiązywał przez blisko 40 lat – od dnia 19 kwietnia 1946 [...]

Luty 2017

Przed przedawnieniem chroni tylko pozew

2017-10-23T12:44:37+00:00Reprywatyzacja|

Jakiś czas temu we wpisie poświęconym tematyce gruntów warszawskich wyrażałem nadzieję, że niedługo doczekamy się korzystnej dla dawnych właścicieli zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Otóż w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt III CZP 14/16 Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie, czy wszczęcie postępowania administracyjnego o przyznanie prawa użytkowania wieczystego w [...]

Grudzień 2016

GRUNTY WARSZAWSKIE – CO MOGĘ DZSIAJ ZROBIĆ?

2017-10-23T12:42:48+00:00Reprywatyzacja|

Problematyka gruntów warszawskich cechuje się dużą odrębnością w stosunku do innych przypadków wywłaszczeń i nacjonalizacji. Często zdarza się przy tym, że wiadomo iż w rodzinie nieruchomości położone w Warszawie podpadały pod tak zwany dekret Beruta, ale nie wiadomo czy obecnie da się coś jeszcze zrobić. Innymi słowy nie wiadomo czy [...]

Wrzesień 2016

Decyzja nadzorcza ministra a termin przedawnienia roszczenia odszkodowawczego

2017-10-23T12:41:34+00:00Reprywatyzacja|

Bardzo często bywa tak, że aby w ogóle rozpocząć dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych, należy w pierwszej kolejności podważyć ten akt administracyjny, którego wydanie przesądziło przed laty o przejściu nieruchomości na własność Skarbu Państwa (tak jest np. w wielu sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich). Celowi temu służy wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji [...]

Przejdź do góry