Kancelarie adwokackie

Grzegorz Stolarczyk i Anna Starzewska-Stolarczyk

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom.
Powierzone nam zadania wykonujemy sumiennie i z najwyższą dbałością o dobro klienta wykorzystując doświadczenie oraz wysoki poziom wiedzy prawniczej. W naszej pracy kierujemy się wypracowanymi przez adwokaturę zasadami etyki zawodowej. Świadcząc pomoc prawną bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy adwokackiej zapewniając Klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Stosujemy zasadę minimalizacji kosztów Klienta. Zawsze informujemy o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o naszej ocenie szans ich powodzenia.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • 7 lat doświadczenia.

 • Najwyższa prawnicza wiedza.

 • Wyliczamy wysokość roszczeń. Potrafimy dostrzec każdą pomyłkę biegłych sądowych.

 • Bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Zakres usług

Pomoc prawna dla Klientów Indywidualnych:

Sprawy karne:

– obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
– obrona w sprawach o wykroczenia
– pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
– reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w –
charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).

Sprawy cywilne:

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu m.in.:
– prawa zobowiązań (m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie)
– prawa rzeczowego (m.in. ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
– spadki – (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem m.in. w następujących sprawach:
– rozwody
– separacje
– alimenty
– przysposobienie

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz:
– reprezentowanie Klienta przez organami administracji publicznej
– przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
– przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
– zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Pomoc prawna dla Klientów Biznesowych:

– zakładanie, rejestracja, przekształcenia spółek, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
– obsługa prawna organów spółek
– uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami
– wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
– pomoc prawna w dochodzeniu należności i windykacji
– przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
– udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w tematyce odszkodowań i zadośćuczynień.

Tragiczny w skutkach wypadek może przydarzyć się każdemu bez względu na wiek, wykształcenie czy też miejsce pracy. Każde takie zdarzenie to ogromny stres dla poszkodowanych i ich rodzin. Wiele z wypadków skutkuje poważnymi urazami na trwałe zmieniając życie poszkodowanych.

Wiemy, w jak trudnej sytuacji znajdują się osoby i ich bliscy, które ucierpiały w wypadkach. Rozumiemy jak trudno jest samemu dochodzić należnego odszkodowania od zakładów ubezpieczeniowych. Gwarantujemy Państwu wsparcie, zrozumienie, miłą i profesjonalną obsługę. Specjalizujemy się w pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, wypadkach w rolnictwie, a także wypadkach wynikłych z zaniedbania właścicieli nieruchomości, wykonywanego zawodu, świadczonych usług, itp. Naszych Klientów reprezentujemy w sporach z zakładami ubezpieczeń.

Szybki kontakt

606 670 334

Kontakt

 • ul. Wolności 41, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Grzegorz Stolarczyk:
  604 065 085

 • Anna Starzewska-Stolarczyk:
  606 670 334

 • biuro@adwokacisokolow.pl
 • www.adwokacisokolow.pl

Formularz kontaktowy