Wrzesień 2017

Rola biegłych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu

2017-11-03T11:43:49+00:00Służebność przesyłu|

Z przepisów Kodeksu cywilnego o służebności przesyłu wynika, że w pierwszej kolejności strony (tj. właściciel nieruchomości i przedsiębiorca, którego własność stanowią urządzenia zlokalizowane na tej nieruchomości) powinny spróbować ustanowić taką służebności w sposób dobrowolny, czyli po prostu „dogadać się” i zawrzeć w tym przedmiocie stosownej umowy. Umowa taka powinna określać [...]

Sierpień 2016

Zasiedzenie służebności przesyłu – urządzenie widoczne czy „widoczne”?

2017-11-03T11:45:37+00:00Służebność przesyłu|

Od dnia 3 sierpnia 2008 roku właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe (np. linia energetyczna, gazociąg, wodociąg itd.), może domagać się od przedsiębiorcy zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Nie we wszystkich przypadkach jednak roszczenie takie okaże się zasadne. W szczególności, przeszkoda do uwzględnienia żądania [...]

Czerwiec 2016

Sąd kontra biegły

2017-11-03T11:39:06+00:00Służebność przesyłu|

Prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia – czy to w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, czy to z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości – niewątpliwie wymaga wiadomości specjalnych, niedostępnych zarówno dla stron, jak i dla sądu rozpoznającego sprawę. Stąd też w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych sądy chętnie posiłkują się opiniami biegłych, a [...]

Kwiecień 2016

Kryteria obliczania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

2017-11-03T11:47:59+00:00Służebność przesyłu|

Kryteria obliczania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu Z przepisu art. 3052 k.c. wynika, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być „odpowiednie”. Jest to oczywiście zwrot niedookreślony, oznaczający, że wysokość tego wynagrodzenia powinna być za każdym razem dostosowywana do okoliczności konkretnej sprawy. Kodeks cywilny nie wymienia żadnych kryteriów, jakimi należy [...]

Luty 2016

Sama budowa to za mało – czyli kiedy rozpoczyna się posiadanie służebności

2017-11-03T11:42:34+00:00Służebność przesyłu|

W sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych niezwykle duże znaczenie ma prawidłowe ustalenie momentu, w którym przedsiębiorca uzyskał posiadanie służebności przesyłu (a przed dniem 3 sierpnia 2008 roku – służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu). Dlaczego jest to aż tak istotne? Powody są dwa. Po pierwsze, to właśnie od tej chwili [...]

Styczeń 2016

Dobra wiara przedsiębiorstwa państwowego w dniu 5 grudnia 1990 roku

2017-11-03T11:41:13+00:00Służebność przesyłu|

Dobra wiara przedsiębiorstwa państwowego w dniu 5 grudnia 1990 roku Dzisiejszy wpis poświęcam problemowi, z jakim bardzo często można spotkać się w sprawach, w których urządzenia przesyłowe zostały w przeszłości wybudowane przez przedsiębiorstwo państwowe na nieruchomości państwowej. Mianowicie, chodzi o to, czy przedsiębiorca podnoszący po latach zarzut zasiedzenia służebności przesyłu [...]

Przejdź do góry